جراحی لیپوماتیک پهلو در ایران

لیپوساکشن یا لیپوماتیک پهلو توسط دستگاهی خاص باعث تخلیه ی چربی اضافی بدن در ناحیه ی پهلو می شود.در این عمل جراحی افراد نیازی به بیهوشی کامل ندارند و در یک جلسه

بیشتر بخوانید