درمان با نانوفرکشنال

درمان با نانوفرکشنال

بمرورزمان وباافزایش سن وتابش نورخورشیدوجاذبه زمین وشیوه زندگی وآلودگی هوا و..پوست دچارتغییرات وپیری میشود که یکسری ازاین تغییرات پیری درپوست قابل رویت است مثل چین وچروک روی پوست وافتادگی وشل شدن پوست صورت وگردن وپف وتیرگی زیرچشم وشل وآویزان شدن غبغب. ویکسری دیگری ازتغییرات پیری درپوست غیرقابل رویت است مثل کاهش تولیدکلاژن وضعیف شدن فیبرکلاژن وکاهش چسبندگی میان بافتی. دستگاه نانوفرکشنال امواج رادیوفرکانسی رابصورت فرکشنال وغیرتهاجمی به سطوح مختلف پوست میرساندودرنتیجه باعث جوانسازی وسایردرمانهای پوستی بصورت طبیعی دراثرتحریک تکثیر سلول های پوست وساخت کلاژن والاستین میشود. نانوفرکشنال جوانسازی ودرمانهای پوستی رابدون جراحت وبادوره نقاهت خیلی کم وخفیف وبه بهترین نحوانجام میدهد. کاربردهای دستگاه نانوفرکشنال شامل مواردزیراست: -جوانسازی ولیفت پوست صورت وگردن ودورچشم -رفع منافذو افتادگی پوست صورت -درمان چروک صورت وپیشانی وخط خنده وخطوط گردن -روشن سازی وشفاف کردن صورت -درمان لک صورت وتیرگی پوست بدن درمان جوش وروزاسه وآکنه واسکارآکنه -درمان سیاهی وچروک وگودی دورچشم -درمان تعریق زیربغل -درمان استریاواسترچ مارک -جلوگیری ازپیری پوست باتحریک کلاژن سازی