تزریق ژل و فیلر

تزریق ژل و فیلر

(برای حجم و فرم دهی لب و گونه و چانه و خط خنده و زاویه سازی و چروک صورت و…)